تماس با ما

روسیه، مسکو، ماسکوفسکی، خیابان خاباراوا ، پلاک 2، طبقه7، دفتر 15/17 / WP

روسیه ، سن پترزبورگ، خیابان انرگیتکوو 37 ، لی تر آ، طبقه 7، شماره: 702

79502230286+

79175621000+

info@phoenixbns.com

  شماره تلفن های شرکت

78129949006+

79311027259+

  ساعت تماس 10صبح تا 17

پست های الکترونیک

دپارتمان سنگ

stone@phoenixbns.com

دپارتمان غلات

cereals@phoenixbns.com

دپارتمان روغن های گیاهی

oilfood@phoenixbns.com

دپارتمان محصولات نفتی

oil@phoenixbns.com

دپارتمان ساختمانی

bm@phoenixbns.com

 دپارتمان IT

it@phoenixbns.com

 دپارتمان حمل و نقل

transport@phoenixbns.com

 دپارتمان مواد غذایی

food@phoenixbns.com

دپارتمان  تجهیزات پزشکی

medical@phoenixbns.com

تصویر کپچا

This helps us to prevent spam, thank you

فهرست